Vrienden

Steun het VKO, word Vriend!

Draagt u het Valkenswaards Kamerorkest een warm hart toe? Dan nodigen wij u graag uit onze Vriend te worden. Vriend met een hoofdletter, inderdaad! Als Vriend laat u niet alleen zien dat u een trouwe fan bent, maar levert u ook een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van het VKO.

Ons orkest wil graag een platform bieden aan jonge talentvolle musici. Twee belangrijke vereisten daarvoor zijn een hooggekwalificeerde dirigent en een aantrekkelijke concertlocatie (De Hofnar). Deze ambities – naast het huren van repetitieruimte, bladmuziek etc. – zijn kostbaar. Onze bescheiden inkomsten komen vooral uit de contributies van de leden en een subsidie van de Gemeente Valkenswaard. Daarnaast ontvangt het orkest donaties van de Stichting ‘Vrienden van het Valkenswaards Kamerorkest’, die rechtstreeks is gekoppeld aan het orkest. De steun van de Vrienden is onmisbaar en stimuleert de musici om op artistiek niveau tot steeds hogere prestaties te komen.

Als Vriend ontvangt u ongeveer een maand voor elke uitvoering een bericht met een toelichting op het programma. Wij informeren de Vrienden ook hoe wij hun donaties besteden. Van onze Vrienden vragen wij een minimale jaarbijdrage van € 35. Wie € 60 (of meer) doneert, krijgt tweemaal per seizoen een toegangsbewijs voor een VKO-concert in De Hofnar.

Word ook Vriend(in) en laat zien dat u het Valkenswaards Kamerorkest niet alleen moreel maar ook financieel wilt steunen. Stuur een e-mail naar de penningmeester van het VKOpenningmeester.vko@gmail.com, en schrijf een donatiebedrag (€ 35, € 60 of méér) over naar de bankrekening van het Valkenswaards Kamerorkest: NL65 INGB 0005 9509 64.

Hartelijk dank!